fbpx

Manfaat Mengikuti Kursus Ruqyah Syariah

Mengikuti kursus ruqyah syariah memiliki banyak manfaat, seperti memahami konsep ruqyah syariah secara menyeluruh, menguasai teori dan hukum ruqyah syariah, melatih kemahiran praktikal, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta membantu orang lain yang memerlukan bantuan.

Pengenalan Ruqyah Syariah dan Kepentingannya

Artikel ini menjelaskan apa itu Ruqyah Syariah, amalan pengubatan yang berasaskan ajaran Islam, melibatkan doa, zikir, dan ayat-ayat suci Al-Quran, serta kepentingannya dalam kehidupan umat Islam.

7 Kelebihan Mengapa Kita Perlu Menunaikan Umrah

Artikel ini menjelaskan kelebihan melaksanakan umrah, yang mencakup peningkatan iman dan taqwa, menjadi tetamu Allah, menumbuhkan kasih sayang terhadap Rasulullah ﷺ, melipatgandakan pahala, penghapusan dosa, mengerat ikatan keluarga dan teman, serta memperluas pandangan kita terhadap umat Islam di dunia.