fbpx

Manfaat Mengikuti Kursus Ruqyah Syariah

10 Mei 2023
Ruqyah syariah merupakan salah satu cara yang diajar oleh Rasulullah ‎ﷺ untuk menyembuhkan penyakit, mengusir gangguan jin dan sihir, serta mengatasi berbagai macam masalah yang bersumber daripada perkara-perkara ghaib. Ruqyah syariah dilakukan dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajar oleh Rasulullah ‎ﷺ, dan zikir-zikir yang bermanfaat. Untuk memahami dan melaksanakan ruqyah syariah dengan betul, seseorang perlu mengikuti kursus ruqyah syariah yang sah dan boleh dipercayai.
Kursus Ruqyah Syariah adalah program latihan yang direka khusus untuk membekalkan peserta dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam melaksanakan ruqyah syariah secara berkesan dan mengikut syariat. Kursus ini melibatkan penguasaan teori, hukum, dan amalan ruqyah syariah yang selari dengan ajaran Al-Quran dan Hadith.
Berikut ini adalah beberapa manfaat yang boleh diperolehi dengan mengikuti kursus ruqyah syariah:

1. Memahami konsep ruqyah syariah secara menyeluruh

Mengikuti kursus ruqyah syariah akan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep ruqyah syariah, sejarah, dan latar belakangnya dalam Islam. Peserta kursus akan diajar tentang perbezaan antara ruqyah syariah dan ruqyah yang tidak syar’i, serta cara mengenal pasti dan mengelakkan amalan-amalan yang bercanggah dengan syariat.
Dalam Islam, kaedah ini dibenarkan selagi tidak melanggar syariah dan menggunakan bacaan yang sesuai dengan ajaran Islam iaitu Al-Quran dan Hadis.

2. Menguasai teori dan hukum ruqyah syariah

Kursus ruqyah syariah akan membincangkan teori-teori yang mendasari ruqyah syariah, seperti konsep jin, sihir, dan ‘ain. Peserta juga akan mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ruqyah syariah, seperti syarat, rukun, dan adab dalam melaksanakan ruqyah. Selain itu, kursus ini akan mengajar bagaimana mengenal pasti gejala-gejala yang menunjukkan adanya gangguan jin, sihir, dan ‘ain, serta cara menghadapinya.

3. Menguasai bacaan ruqyah syariah

Dalam kursus ruqyah syariah, peserta akan diajar bacaan-bacaan yang digunakan dalam ruqyah, seperti ayat-ayat Al-Quran, doa-doa yang diajar oleh Rasulullah ‎ﷺ, dan zikir-zikir yang bermanfaat. Beberapa ayat Al-Quran yang biasa digunakan dalam ruqyah antara lain adalah Al-Fatihah, Ayat Kursi, Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, Surah Yunus, Surah Thaha, dan Surah Al-Mulk. Selain itu, peserta juga akan mempelajari doa-doa yang diajar oleh Rasulullah ‎ﷺ seperti doa perlindungan daripada gangguan syaitan, doa untuk mengusir jin, dan doa untuk menyembuhkan penyakit.

4. Melatih kemahiran praktikal dalam melaksanakan ruqyah syariah

Kursus ruqyah syariah tidak hanya mengajar teori dan hukum, tetapi juga melatih peserta dalam kemahiran praktikal yang diperlukan untuk melaksanakan ruqyah syariah secara berkesan. Peserta akan belajar bagaimana melaksanakan ruqyah syariah pada diri sendiri, keluarga, dan orang lain yang memerlukan bantuan. Latihan praktikal ini penting agar peserta dapat melaksanakan ruqyah syariah dengan betul dan mengikut syariat, serta mengelakkan amalan yang salah dan merugikan.

5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah ﷻ

Mengikuti kursus ruqyah syariah akan membantu peserta untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah ﷻ, mengingat bahawa ruqyah syariah adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah yang bersumber daripada perkara-perkara ghaib dengan bergantung kepada kekuatan dan pertolongan Allah ﷻ. Peserta akan diajar bagaimana memohon perlindungan dan pertolongan Allah ﷻ melalui doa-doa yang diajar Rasulullah ‎ﷺ dan ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai ruqyah syariah.

6. Mempersiapkan diri sebagai pengamal perubatan ruqyah syariah

Dengan mengikuti kursus ruqyah syariah, peserta akan memiliki pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjadi pengamal perubatan ruqyah syariah yang berkelayakan dan dapat membantu orang lain yang mengalami gangguan jin, sihir, dan ‘ain. Sebagai pengamal perubatan ruqyah syariah, peserta akan memiliki tanggungjawab untuk menyebarkan kebenaran mengenai ruqyah syariah dan membantu masyarakat untuk mengelakkan amalan-amalan yang tidak syar’i.

7. Menyumbang dalam penyebaran ilmu ruqyah syariah

Setelah mengikuti kursus ruqyah syariah, peserta akan memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengajar ilmu ruqyah syariah kepada orang lain. Dengan demikian, peserta dapat menyumbang dalam penyebaran ilmu ruqyah syariah dan membantu masyarakat untuk memahami dan melaksanakan ruqyah syariah dengan betul.

Kesimpulan

Mengikuti kursus ruqyah syariah memberikan pelbagai manfaat, mulai daripada memahami konsep ruqyah syariah secara menyeluruh, menguasai teori dan hukum ruqyah syariah, melatih kemahiran praktikal dalam melaksanakan ruqyah, hingga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah ﷻ.
Selain itu, kursus ruqyah syariah juga mempersiapkan peserta untuk menjadi pengamal perubatan ruqyah syariah yang berkelayakan dan dapat menyumbang dalam penyebaran ilmu ruqyah syariah.
Sebagai umat Islam, kita harus sentiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kita dalam pelbagai bidang, termasuk dalam hal ruqyah syariah. Dengan mengikuti kursus ruqyah syariah yang sah dan boleh dipercayai, kita tidak hanya dapat memahami dan melaksanakan ruqyah syariah dengan betul, tetapi juga dapat membantu orang lain yang memerlukan bantuan dalam mengatasi gangguan jin, sihir, dan ‘ain.
Namun, perlu diingat bahawa ruqyah syariah bukanlah penggantian pengubatan moden yang telah terbukti berkesan dalam mengatasi pelbagai penyakit. Oleh itu, penting bagi kita untuk sentiasa berusaha menjaga kesihatan tubuh dan jiwa dengan cara yang sesuai syariat, serta menggabungkan pengubatan moden dan ruqyah syariah dalam mengatasi pelbagai masalah kesihatan.

Kursus Ruqyah Syar'iah: Peluang Belajar Pengubatan Islam

Bagi anda yang berminat untuk mempelajari Ruqyah Syariah, kami mengesyorkan Kursus Ruqyah Syar’iah yang disediakan oleh Darul Ajyal. Kursus ini dirancang untuk memberi anda pengetahuan teori dan praktikal mengenai rawatan Ruqyah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis Nabi.
Kursus ini amat sesuai untuk:
  1. Mempelajari ilmu Ruqyah Syar’iah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah.
  2. Mencari metode pengubatan Islam yang benar dan tidak dilarang.
  3. Membantu keluarga dan umat Islam lain yang membutuhkan bantuan Ruqyah.
Untuk informasi lanjut dan pendaftaran, sila layari: