fbpx

Pilihan Haiwan Korban dan Kriteria yang Harus Dipenuhi: Proses Ibadah Korban

1 Mei 2023

Ibadah korban merupakan salah satu amalan penting dalam Islam yang dilaksanakan pada Hari Raya Aidiladha. Ibadah ini adalah sebagai pengingat akan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim عَلَیهِ‌ السَّلام dan Nabi Ismail عَلَیهِ‌ السَّلام, serta mengajarkan umat Islam tentang nilai berkorban dan kebersamaan sosial.
Dalam artikel ini, kita akan lebih mendalam membahas mengenai pilihan haiwan korban, kriteria yang harus dipenuhi, dan proses korban secara umum.

Jenis Haiwan Korban

Haiwan yang biasa dijadikan korban dalam Islam terdiri daripada kambing, biri-biri, lembu, dan unta. Pemilihan haiwan ini berdasarkan kemampuan mereka untuk melambangkan nilai pengorbanan dalam Islam. Selain itu, haiwan-haiwan ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yang memungkinkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang menerima daging korban.

Kambing dan Biri-biri

Kambing dan biri-biri adalah pilihan yang paling umum untuk ibadah korban di banyak negara. Kedua haiwan ini mudah didapati, ukurannya sesuai untuk keluarga, dan dagingnya disukai oleh kebanyakan orang. Kambing dan biri-biri yang dijadikan korban harus berusia sekurang-kurangnya 1 tahun.

Lembu

Lembu juga menjadi pilihan untuk ibadah korban, terutama untuk komuniti atau keluarga yang ingin berkorban bersama. Satu lembu boleh dijadikan korban untuk tujuh orang atau keluarga, yang memungkinkan lebih banyak orang untuk menyertai dalam ibadah ini. Lembu yang dijadikan korban harus berusia sekurang-kurangnya 2 tahun.

Unta

Unta adalah pilihan yang lebih jarang, tetapi masih dijadikan korban di beberapa negara, terutama di Timur Tengah. Unta yang dijadikan korban harus berusia sekurang-kurangnya 5 tahun.

Kriteria Haiwan Korban

Selain usia, haiwan yang dijadikan korban harus memenuhi beberapa kriteria lain, seperti:

1. Kesihatan

Haiwan korban harus dalam keadaan sihat, tanpa penyakit atau kelemahan yang jelas. Haiwan yang sakit atau lemah tidak diterima dalam ibadah korban.

2. Penampilan:

Haiwan korban tidak boleh memiliki cacat fisik yang ketara, seperti patah kaki, tanduk patah, atau buta. Penampilan yang baik mencerminkan penghormatan kepada Allah ﷻ dan kesungguhan dalam menjalankan ibadah ini.

3. Pemberian makan dan minum:

Haiwan korban harus diberi makan dan minum dengan baik sebelum penyembelihan, untuk memastikan kualiti daging yang baik dan penghormatan terhadap kehidupan haiwan tersebut.

Proses Korban

Umat Islam melaksanakan ibadah korban dengan mengikuti beberapa langkah, seperti:
1. Menyediakan haiwan korban yang memenuhi kriteria yang telah dibahas sebelumnya. Umat Islam harus memastikan bahawa haiwan yang dipilih untuk korban telah memenuhi syarat usia, kesihatan, dan penampilan yang baik.
2. Menyembelih haiwan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini melibatkan penggunaan pisau yang tajam dan penyembelihan yang cepat, agar prosesnya lebih manusiawi dan mengurangi penderitaan bagi haiwan. Selain itu, penyembelihan harus dilakukan oleh seseorang yang berpengalaman dan memahami tatacara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.
3. Sebelum menyembelih, orang yang menyembelih harus mengucapkan niat dan doa, seperti membaca Bismillah dan Allahu Akbar. Hal ini menunjukkan bahawa penyembelihan dilakukan dalam rangka ibadah dan bukan semata-mata untuk kepentingan duniawi.
4. Setelah penyembelihan, daging korban harus dibahagikan menjadi tiga bahagian yang sama. Satu bahagian untuk keluarga yang melaksanakan ibadah korban, satu bahagian untuk kerabat dan tetangga, dan satu bahagian untuk fakir miskin dan orang yang memerlukan. Pembahagian daging ini mencerminkan nilai kebersamaan dan perpaduan sosial dalam Islam.
5. Organisasi-organisasi seperti masjid, yayasan, atau lembaga amil berperanan penting dalam memudahkan ibadah korban. Mereka menyediakan kemudahan, bantuan, dan koordinasi bagi umat Islam yang ingin menunaikan ibadah ini, serta memastikan proses penyembelihan dan pengagihan daging dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Peranan Darul Ajyal

Darul Ajyal adalah organisasi yang membantu masyarakat Singapura yang ingin menunaikan ibadah korban. Beberapa peranan yang dimainkan oleh Darul Ajyal dalam ibadah korban meliputi:
1. Menyediakan platform untuk pemesanan haiwan korban secara online dan mudah. Hal ini memudahkan umat Islam untuk memilih haiwan korban yang sesuai dengan keperluan dan kemampuan mereka.
2. Melakukan kerjasama dengan peternak dan penyedia haiwan untuk memastikan kualitas dan kesejahteraan haiwan yang akan dijadikan korban. Darul Ajyal juga mengawasi proses pemilihan haiwan, untuk memastikan semua kriteria telah terpenuhi.
3. Menyediakan pakar dan petugas yang terlatih untuk membantu dalam proses penyembelihan haiwan korban, serta memastikan pematuhan terhadap syariat Islam.

4. Menyelaraskan pengagihan daging korban kepada fakir miskin dan mereka yang memerlukan, bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan dan lembaga sosial.

5. Memberikan pendidikan dan maklumat kepada masyarakat tentang ibadah korban, termasuk pilihan haiwan korban, kriteria yang harus dipenuhi, dan manfaat yang dapat diperoleh daripada melaksanakan ibadah ini.
Dengan melaksanakan ibadah korban sesuai dengan syariat Islam dan memastikan kriteria yang harus dipenuhi, umat Islam dapat menunjukkan ketaatan dan pengorbanan mereka kepada Allah ﷻ, sekaligus mempererat tali persaudaraan dan perpaduan sosial di kalangan umat Islam. Proses korban yang baik dan pemilihan haiwan korban yang memenuhi syarat, semakin meningkatkan keberkatan dan manfaat daripada ibadah ini, baik bagi perlaksanaan mahupun penerima daging korban.
Pada akhirnya, ibadah korban bukan hanya mengenai penyembelihan haiwan, tetapi juga mengenai menghayati nilai-nilai penting dalam Islam, seperti kasih sayang, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah korban, umat Islam diajak untuk selalu berbagi dan membantu orang yang memerlukan, serta menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah ﷻ.
Dalam menjalankan ibadah korban, penting bagi umat Islam untuk selalu berpedoman pada syariat Islam dan mengikuti tuntunan yang benar. Dengan demikian, ibadah korban dapat menjadi amalan yang mulia, penuh hikmah, dan memberikan keberkatan bagi umat Islam di seluruh dunia.